Internetový výměnný obchod

DAR ZA DAR

Dar lze uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně, tj. o částku poskytnutého daru lze snížit základ daně z příjmů fyzických osob (§ 15 odst. 5 ZDP) i daně z příjmů právnických osob                        (§ 20 odst. 8 ZDP). 

Kolekce