14.6.-17.6.  SEXUÁLNÍ VĚDOMÍ A SPOJENÍ SE ZEMÍ

12.02.2018

MOUDRÉ ŽENY V NÁS

Medicínský kruh pro ženy, muže a rodiny s možností prohloubit své spojení s vědomím Země.

Vědomá sexualita a vztah se zemí jsou dvě klíčová témata celého cyklu Moudré ženy v nás a dovolím si podotknout i dva klíče života ženy v rovnováze. Čeká nás kultivace životní síly, prožitek rozšířeného sexuálního vědomí, dechové praxe a práce v medicínském kruhu přímo na silových místech, na zahradě, v kuchyni.... v ženském a mužském kruhu, ve společných setkáních.

Medicínský kruh je otevřený pro vaše muže i děti, které jsou úžasným dárkem pro tuto práci se Zemí. Jejich autenticita je tím nejlepším prožitkem, který nám mnohokrát ukazuje to, čeho je potřeba si všimnout. Muži, přijeďte. Vaše přítomnost je pro naši ženskou práci velkou podporou a otevřením cesty ke společnému tvoření. Umístění práce do rodinného hospodářství nabízí nebo spíš přímo vybízí k tomu, abychom přestali rozdělovat rodinu a naopak se spojili k tomu, co je tradiční.

Tahle pozvánka není pro každého. Je to zpráva pro vás, kdo cítíte přitažlivost a máte na to skutečně přijet a stát se součástí tvoření mostu mezi civilizovanou a divokou částí srdce. Není to prožitkový seminář, ale spíš čas, ve kterém společně prožíváme svoji vnitřní individuální cestu. Předpokladem je, aby člověk, který se na ni vydá, dokázal převzít odpovědnost za sebe a uvědomil si, že cokoli prožívá, je reflexí jeho vlastního nastavení a schopnosti tvořit realitu. A to je přísné prostředí. Přísné je v tom, že jakmile uděláš krok mimo rovnováhu nebo něco tlačíš na sílu, příroda ti dá lekci. Tvoříme psychické pole, ve kterém každý vidí každého, když vidí. Bytí tady je pozvánka k probuzení se vidět, cítit, slyšet a vnímat přírodu a život v jeho pravdivé podobě. Než se to stane, uvidíme spoustu věcí, které se nám nelíbí. Jste na to připraveni?

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt: nadacnifond@mosty-puentes.cz

Minimální částka na pokrytí výdajů je 3400 Kč za osobu a 5400 Kč za rodinu nebo pár. Zahrnuje:

... náklady spojené s přípravou a organizací setkání

... příspěvek za provázení včetně pomůcek pro program

... dar na činnost Nadačního fondu Mosty-Puentes

Registrace je spojená se zasláním:

⦁ vašeho jména a informace, odkud jste pozvánku dostala

⦁ popisu impulsu, snu nebo osobní motivace přijet

⦁ telefonního kontaktu

⦁ informace, zda jedete sama nebo s někým (jméno, kontakt)

⦁ informace o tom, jak se budete dopravovat

⦁ poukázáním daru v minimální výši 1800,-Kč za osobu nebo 3200 Kč za rodinu nebo pár na účet nadačního fondu č. 9741650001/5500 spolu s vaším jménem (text: dar od ... vaše jméno). Na tuto částku vám rádi na vyžádání vystavíme darovací smlouvu.

Údaje pro platby ze zahraničí:

Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901

CZ0455000000009741650001

Forma a výše vašeho příspěvku za organizaci a provázení včetně pomůcek pro program je individuální, záleží na vašich možnostech, na tom, jak vnímáte hodnotu vzájemného propojení, kterým se obohacujeme, aby byly v rovnováze. Stanovení výše příspěvku je součástí společné práce. Pro předání finančních a/nebo věcných darů za provázení bude vytvořen prostor v medicínském kruhu.

Program bude nastaven podle potřeb skupinky a rámcově nabízí:

- učení práce se zdrojem síly a jeho kultivace ve spojení se zemí

- setkání se tkaním

- dechové meditace, bioenergetická cvičení pro rozproudění energie a uvolnění těla

- medicínský kruh

- prostor pro výměnu "Dar za Dar"

- vyprávění příběhů, otázky a odpovědi ve slovech i v tichu

... a všechno, co se z ticha a klidu narodí.

Ubytování je zajištěno v soukromém jihomoravském domě a na zahradě ve stanech či v hamace. Stany, spacáky i hamaky si prosím přivezte vlastní. Za využití prostor, spotřebované energie a ubytování neplatíme standardním způsobem jako v hotelu. Budeme v soukromí, a tak vás žádáme o příspěvek pro dům a rodinu, která pro nás místo nachystala.

Pokud budete potřebovat jiné ubytování, je možné se podívat po okolí a dojíždět na společnou práci kruhu.

Stravování si budeme zajišťovat sami v kuchyni. Individuální příspěvek na suroviny k vaření stanovuji na 950 Kč na celý pobyt za dospělou osobu. Domácí dobroty na společný stůl nebo suroviny z domácích zásob jsou vítané.

Doprava - v týdnu před setkáním se vzájemně propojíme a domluvíte se na spolujízdě.

Popis cesty vám pošleme po potvrzení vaší účasti v medicínském kruhu.

Ve čtvrtek začneme práci v 19 hodin večer společným naladěním na místo a sebe navzájem.

V neděli budeme končit obědem kolem 13 hodiny. Počítejte ale s odjezdem cca kolem 15 hodiny anebo malinko později. Po víkendové práci je dobré nechat si pár hodin na rozloučení se s místem a lidmi. Podrobné organizační informace ještě zašleme nejpozději týden před setkáním.

Těšíme se na společnou práci se silami života v nás a vážíme si vašeho odhodlání prohloubit své vědomí a aktivně spolutvořit životní prostředí na Zemi.

MONIKA MICHAELOVÁ

Toto setkání je součástí dlouhodobého vzdělávání školy přírodní moudrosti. Od loňského listopadu je vzdělávání cíleno na užší kruh žen s vážným zájmem o tuto formu předávání základů pro život ženy v současné společnosti a probouzení vlastních talentů a přirozenosti. Budeme přednostně přijímat přihlášky žen, které se chtějí a mohou zapojit do dlouhodobého programu vzdělávání. Několik míst je otevřeno i ženám s aktuální potřebou se k práci připojit bez závazku kontinuální práce kruhu.

Témata a význam setkávání:

⦁ probouzení vlastních talentů a přirozenosti

⦁ provázení a práce s lidmi

⦁ obnova mezilidských vztahů

⦁ vědomá práce s životní silou, tvořivostí a destrukcí

⦁ motivace pečovat o prostředí, kde žijeme

⦁ navrácení chuti do života

⦁ techniky pro zpracování těžkých stavů a stínu

⦁ nalezení vlastních hodnot a jednoduchého štěstí

Pracujeme s lidmi a přírodou.